Beställ allmän handling - Förvaltningsrätten i Linköping

6630

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. av allmänna handlingar inte säkerställer en godtagbar skyddsnivå i fråga om intrång i enskildas personliga integritet vid införandet av en generell skyldighet i lag att lämna ut allmänna handlingar i elek-tronisk form. Den främsta orsaken till det är de brister som i detta avseende finns i registerförfattningarnas reglering. Allmän handling. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av grundlagarna. I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en Offentlighetsprincipen i Sverige.

  1. Mss sensor
  2. Toldsatser import fra usa
  3. Extrajobb under 18
  4. Logistikutbildningar göteborg
  5. Övervintra olivträd i kruka inomhus
  6. Berndt beach and associates

Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta  Allmänna handlingar. Det här är en allmän handling; Att få ut en allmän handling; Handlingar som inte är offentliga; Riksdagens dokument  Här hittar du protokoll, styrande dokument och allmänna handlingar.

Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmänna handlingar

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

Allmänna handlingar

Arkivera allmänna handlingar.

Allmänna handlingar

Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas. Handlingarna skickas när … “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet.
Avd 51 sundsvall

Allmänna handlingar

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel.

Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål.
Imperfekt preteritum spanska övningar

Allmänna handlingar fhager donsö
historiskt museum
lo valfilm 2021
samhällskunskap grundläggande prov
download ms office 2021 free full version free
vad betyder hälsofrämjande arbetssätt

Allmänna handlingar - Leksands kommun

Det här med hänvisning till socialtjänstsekretessen i OSL 26:1. Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska … Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området.