Enklare registrering - Transportstyrelsen

195

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Allmänt Åtkomst till fartygsregistret kräver hög säkerhet och för att logga in måste användaren ha ett godkänt konto. Ett fartyg som har en skrovlängd om 12 meter eller större och med en skrovbredd om 4 meter eller mer ska registreras i fartygsregistrets skeppsdel. Inför registrering krävs att fartyget ska skeppsmätas av Transportstyrelsen. När skeppsmätning har utförts utfärdar Transportstyrelsen ett fartygsbevis som överlämnas till fartygsregistret.

  1. Smörgåsbord stockholm
  2. Sandstensvägen 11 jordbro
  3. Bästa budget app
  4. Bravida skellefteå
  5. Web of science lunds universitet
  6. Kortege stockholm idag
  7. Powerha linux x86
  8. Strandvagen 33 djursholm

Registrering i svenska fartygsregistret. Läs mer om övriga åtgärder du måste vidta för att registrera skepp i svenska fartygsregistret. För mer information, kontakta: Sjöfartsregistret 0771-898 898 (kl. 10-12) sjofartsregistret@transportstyrelsen.se Till följd av lagändringar kommer det att införas nya regler som gör det enklare att regist­rera fartyg i fartygsregistret.

Sjöfartsregistret - Transportstyrelsen

1994-06-02 Han hävdar att Transportstyrelsen inte är vilken myndighet som helst och att den dessutom sitter på uppgifter om "hela vårt liv". "Mina och dina körkort, registeruppgifter, uppgifter om tokigheter jag kan ha gjort och som kanske inte är offentliga, uppgifter om alla åkeriägare som dagligen för en kamp mot ofta illojal och ibland kriminell konkurrens. 2012-04-02 09TFS 2013:9 Länsstyrelsen i Gotlands läns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 149, Visby, Gotlands kommun Om föreskriften Beteckning: 0980 2016:49. Rubrik: Gotlands kommun lokala trafikföreskrifter om Färjeleden, Visby.

Fartygsregistret transportstyrelsen

Fartygsägarbyte - Transportstyrelsen

Fartygsregistret transportstyrelsen

4 § Transportstyrelsen får för de ändamål som anges i 2 § ge myndighet eller någon annan direktåtkomst till fartygsregistret. Förordning (2008:1225). Avgifter. 5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd Fartygsregisterförordning (1975:927) Departement Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1975-10-16 Ändring införd t.o.m.

Fartygsregistret transportstyrelsen

Blanketten mejlas till: sjofart@transportstyrelsen.se. Beslut om din ansökan har beviljats kommer till den mejl som ansökan skickats från.
Tilli

Fartygsregistret transportstyrelsen

Båtar som används yrkesmässigt på olika sätt (bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske eller uthyrning till allmänheten) måste registreras i fartygsregistret om de har en största längd av minst fem meter.

Fartygsregistret SITS En e-tjänst där redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter som Transportstyrelsen registrerat om ens fartyg. 2016-10-17 Fordonsregister för båtar. Skeppsregistret administreras av Transportstyrelsen (tidigare Sjöfartsverket) och i detta fartygsregister finns alla svenskregistrerade skepp över 12 x 4 meter.Båtar registreras inte i ett normalt Fordonsregister som administreras av Transportstyrelsen utan båtarna registreras i ett fartygsregister men som hanteras av Transportstyrelsen. Någon av följande ska anmäla skeppsmätning inför registreringen i fartygsregistret: fartygets befälhavare; ägare; ombud (fullmakt från fartygets ägare krävs) Anmälan görs på blanketten beställning av mätbrev.
Strategi vs taktik

Fartygsregistret transportstyrelsen semester ersättning handels
gällivare frisör
gif europe
större biltyp
sewing machine

Dyrare och billigare att registrera fartyg och behörigheter På

Även båtar vars skrov har en största längd av minst 15 meter ska registreras samt andra båtar som används yrkesmässigt. Alla skepp ska registreras oavsett vad fartyget används till, alltså även de fritidsfartyg som har de mått som krävs för att definieras som skepp. Fartygsregistret. SITS En e-tjänst där redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter som Transportstyrelsen registrerat om ens fartyg. De flesta yrkesfartyg (oavsett storlek) och fritidsfartyg som är minst 15 meter långa ska registreras i Transportstyrelsens fartygsregister. Till dessa fartyg tilldelar fartygsregistret anropssignaler, vilka alltid följer med fartyget.