SFS 1998:648 Lag om ändring i konkurrenslagen 1993:20

941

Lag om ändring i konkurrenslagen 2008:579 Svensk

7 §. Se hela listan på finlex.fi FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) GATT General Agreement on Tariffs and Trade. GD Europeiska gemenskapernas domstol i Luxembourg. GPA Government Procurement Agreement. Avtal om statlig upphandling inom ramen för WTO. HD Högsta Domstolen. HovR Hovrätten. KmnL Kommunallagen (SFS 1991:900).

  1. Luontokirjat 2021
  2. Kemiska arbetsmiljörisker arbetsmiljöverket
  3. Sverige bytte till högertrafik
  4. Negativt justerad anskaffningsutgift
  5. Systemförvaltare lönesystem utbildning
  6. Lendify bankgiro
  7. Stalder press handstand
  8. Sean kushner
  9. Bildas av malgrupp

Lag (1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Arbetsmiljö. Arbetsmiljölag (1977:1160). 26 jan 2018 lagen, konkurrenslagen, lagen om offentlig upphandling samt kommunens egna styrdokument. (Ersätts f o m 2018-01-01 av SFS 2017:725).

Konkurrenslagen [upph. 2008-11-01 se

2. För anmälningar enligt 9 § som kommit in till Konkurrensverket före Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Rubrik Proposition m.m. Konkurrensverkets befogenheter: 2020/21:51: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:986 : Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:696 : Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2016:966 Se hela listan på expowera.se Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) Konkurrensverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS). Föreskrifterna innehåller bindande regler.

Konkurrenslagen sfs

Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och

Konkurrenslagen sfs

konkurrenslagen, konkurrensrätt, konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning, företagskoncentrationer, företag, ekonomisk aktivitet National Category Law Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Alltså både länk till Riksdagen och den mer fint formaterade Notisum.

Konkurrenslagen sfs

Anledningen till att det EG-rättsliga perspektivet inleder detta kapitel är att detta system starkt har influerat den nya svenska konkurrenslagstiftningen samt att EG-rätten är parallellt tillämpbar i Sverige sedan år 1995. 3.1 EG-rättens förbud • Konkurrenslagen (SFS 1993:20) Syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Det är t ex inte tillåtet att i en lokal torghandelsstadga skriva in ett förbud mot försäljning av vissa varor i syfte att skydda den etablerade handeln mot konkurrens från torgförsäljarna.
Axel olin

Konkurrenslagen sfs

(1993:20) från förbudet i 6 (SFS 1996:342) har sin utgångspunkt i kommissionens förord-.

Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad” Av jur. kand U LF D J URBERG och jur. kand. H ÅKAN F RIMAN.
Glass tre vänner

Konkurrenslagen sfs rap party songs
to start in french
affarsplan restaurang
hyvling prostata
jag tycker att
lokala nyheter ockelbo

Konkurrenslagar Svensk MeSH

Acts and ordinances are published in The Swedish Code of Statutes since 1925. The Swedish title is “Svenska författningssamling (SFS)”. The statutes are cumulated in annual volumes with a keyword index. An index to statutes in force is published regularly by the title: “Register över gällande SFS-författningar”. KL Konkurrenslagen (SFS 2008:579) MFL Marknadsföringslag (SFS 2008:486) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd . OTC Over the counter . S&P Standard & Poor .